Rębak do gałęzi

Posiadamy także rębaki do gałęzi. Urządzenia te są ogromnie przydatne podczas prac związanych z utrzymaniem terenów zielonych, porządkowaniem sadów, ogrodów oraz terenów przydrożnych.

Materiał uzyskany podczas prac rębakiem mogą Państwo wykorzystać jako ściółkę w ogrodzie lub jako opał.